Tafsir Surat An-Nisaa’ ayat 123 – 126

4:123

123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. 

Pahala tidak akan diperolah hanya dengan Angan-angan

Angan-angan adalah percakapan jiwa yang tidak diiringi dengan perbuatan namun hanya pengakuan semata, dan sekiranya ditentang dengan oleh angan-angan yang serupa dengannya, maka pastilah akan menjadi satu jenis dengannya. Masalah ini adalah umum pada setiap perkara, lalu bagaimanakah bila dalam perkara keimanan dan kebahagiaan yang abadi?

Agama itu bukan untuk dijadikan hiasan dan angan-angan, namun agama merupakan sesuatu yang mengakar dalam kalbu dan dibenarkan oleh amal-amal. Tidak setiap orang yang mengklaim sesuatu akan memperoleh keuntungan hanya dari klaimnya semata, dan tidak setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya berada dalam kebenaran dapat dikatakan benar hanya berdasarkan ucapannya semata sebelum dia memiliki dalil dan pelajaran dari Allah dengan cara mentaati Allah dan mengikuti apa yang disyariatkan-Nya melalui lisan para rasul yang mulia. More