Allah Ta’ala telah menjelaskan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan di dalam agama yang diridhoi-Nya. Allah memerintahkan hamba-Nya bertakwa dan Dia pun menjelaskan sebab-sebab meraih ketakwaan di dalam agama yang diturunkan-Nya. Dia yang telah Menciptakan manusia maka tentu Dia Maha Mengetahui kebutuhan mereka. Maka benarlah Rasulullah صلى الله عليه و السلام ketika mengucapkan من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة  “Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu (agama), maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” [diriwayatkan Muslim, shahih].

Koleksi Faedah Pustaka Al-Atsar

Brunei Daarussalaam, 18 Jumadi Tsani 1435 AH